Eleccions sindicals ICS 2023  |   28 i 29 de març

PROGRAMA
El teu sindicat, la teva força

Som com tu, pensem com tu

  • Reclamarem el reconeixement de la qualitat i la professionalitat dels facultatius/ves. Resolem el 80% dels problemes de salut de la població. Som irreemplaçables.

  • Volem i aconseguirem millores retributives que compensin la dedicació i l’esforç de les facultatius/ves. Perquè són necessàries i de justícia

  • Reivindicarem la unificació de les jornades de treball de tot el personal facultatiu de l’ICS. La conciliació s’aplica, no és una declaració d’intencions.

  • Exigirem la dimensió adequada de les càrregues de treball mèdic que permetin una correcta realització de la nostra tasca assistencial. En primer lloc, la seguretat clínica del pacient i del propi professional.

  • Batallarem per l’actualització del coneixement mèdic, dins la jornada laboral i amb finançament públic. Formació mèdica continuada gratuïta, de qualitat i en temps de treball.

  • Farem decisiva l’opinió dels professionals mèdics en les decisions organitzatives, clíniques i de gestió. Sense metgesses no hi ha sanitat.

  • Reclamarem la progressió efectiva de la carrera professional, posant en valor el desenvolupament de cada facultatiu/va. La carrera no serveix si no és un sistema motivador i accessible.

  • Lluitarem per erradicar la contractació precària o temporal. Dignitat i estabilitat perquè no mereixem altra cosa.

  • Protegirem els descans entre jornades o el posterior a una guàrdia, considerant-lo jornada efectiva de treball. Els drets bàsics no es poden trepitjar.

  • Seguirem presents, actius i reivindicatius a tots els àmbits de negociació i participació: Juntes de personal, Mesa sectorial, Centre corporatiu de l’ICS, Taula Mèdica de treball. Perquè MC és rellevant i fonamental.

Un nou Acord que compti amb tu

El III Acord de Mesa sectorial, el nostre conveni col·lectiu, es troba en procés de negociació. Metges de Catalunya no va signar l’anterior pacte (del 2006!!) perquè no recollia les reivindicacions ni les millores imprescindibles per al nostre col·lectiu professional. Ara volem que això canviï.

Ara és el moment d’unir forces i aconseguir que el nou Acord inclogui tot allò que vols i et preocupa. Perquè les nostres reclamacions són justes i merescudes, no som uns privilegiats.


>> Descarregar el díptic

>> Descarregar el pòster