Eleccions sindicals ICS 2023  |   28 i 29 de març

CALENDARI

Calendari electoral de les organitzacions sindicals promotores del procés d'eleccions a òrgans de representació del personal estatutari de l'ICS.

Constitució de les meses electorals coordinadores
Elaboració del calendari electoral
Publicació de l'acord de distribució de les meses electorals

30/01/23

Publicació del cens electoral provisional

Del 30/01/23 al 13 /02/23

Reclamacions sobre el cens electoral

14/02/23

Resolució de reclamacions sobre el cens electoral
Publicació del cens electoral definitiu
Determinació del nombre de representants a escollir a cada unitat electoral
Determinació de la data i de l'horari de les votacions

15/02/23

Presentació de candidatures (9 dies hàbils)

Del 16/02/23 al 24/02/23

Proclamació provisional de candidatures

27/02/23

Reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures

28/02/23

Resolució reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures
Proclamació definitiva de les candidatures

01/03/23

Propaganda electoral

Del 02/03/23 al 26/03/23

Dia de reflexió

27/03/23 i 28/03/23
Vall d'Hebron i Bellvitge: 27/03/23

Votacions

29/03/23
Vall d'Hebron i Bellvitge: 28/03/23 i 29/03/23