Eleccions sindicals ICS 2023  |   28 i 29 de març

Les eleccions a representants del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) dels propers dies 28 i 29 de març arriben marcades per un fet excepcional que ha condicionat tres dels quatre anys transcorreguts des dels darrers comicis: la pandèmia de la COVID. L’acció sindical d’aquesta legislatura s’ha vist clarament afectada per l’emergència sanitària i Metges de Catalunya (MC) ha hagut de batallar per qüestions tan fonamentals com la prevenció de riscos laborals, el dret al descans o el reconeixement econòmic de les hores extraordinàries. No ha estat fins fa un any, al març de 2022, que s’ha pogut reprendre una certa normalitat amb l'obertura de les negociacions per renovar l’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS.

El context de negociació és molt complex, en especial per al col·lectiu mèdic. Les retallades i la pandèmia han provocat una degradació inqüestionable de les condicions professionals, laborals i retributives dels facultatius i facultatives del sistema sanitari públic. La sobrecàrrega assistencial és endèmica i comporta una incidència de la síndrome d’esgotament professional (burnout) mai vista entre la professió: més del 30% dels metges estan cremats. L’ICS té greus problemes per incorporar nous professionals mèdics i la retenció dels residents cada vegada és més costosa perquè els joves no volen exercir la medicina en aquestes condicions. A tot això cal afegir la jubilació de la generació del baby boom, que comportarà la sortida de 9.000 facultatius en els propers 10 anys.        

Aquests són els reptes que el nostre sindicat ha d’entomar els propers anys. La millora de les condicions laborals i retributives; garantir una dotació adequada de professionals al sistema; promoure un entorn de treball estable i confortable; reclamar una política de conciliació efectiva i no només declarativa; interactuar amb una Administració que reconegui i respecti el valor i la transcendència social dels seus facultatius.  

Els futurs delegats i les delegades de MC, des dels centres d’atenció primària i els hospitals de l’ICS, defensaran els legítims interessos laborals i professionals dels facultatius i facultatives amb la mateixa força i determinació de sempre. Els representants del sindicat a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat i ara també a la taula mèdica bilateral -un instrument que ens permet una interlocució directa i sense interferències amb el Departament de Salut- seran exigents i no els tremolarà el pols davant qualsevol actuació que sigui necessària per defensar la dignitat de l'exercici de la professió mèdica al nostre país.

Som un organització històrica amb una rellevància social i política que ens situa com un dels actors fonamentals de la sanitat catalana. Aquest paper i aquesta representativitat l’exercim amb orgull i responsabilitat, i amb el valor suprem de la lleialtat als nostres companys i companyes, al servei públic que prestem i a la professió que estimem.


El teu sindicat
La teva força
 Vota’t!